Kisah Beratnya Timbangan Sepotong Roti

Kisah Sepotong Roti

Ust Abu Yahya Badrusalam, Lc

Dahulu, ada seorang lelaki yang beribadah selama 60 tahun lamanya.
Kemudian ia terfitnah oleh seorang wanita dan berzina dengannya selama enam hari.Lalu ia tersadar dan bertaubat. Ia pun pergi meninggalkan tempat ibadahnya. Kemudian ia singgah di sebuah masjid dan tinggal di sana selama tiga hari tak ada makanan.

Suatu ketika, ada orang yang memberinya roti. Ketika ia hendak memakannya, ia melihat dua orang yang amat membutuhkan roti tersebut.

Ia pun memotong roti dan memberikannya kepada keduanya, sementara ia tak makan.
Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menimbang antara amalannya selama 60 tahun dan zinanya selama 6 hari.
Ternyata lebih berat zina selama 6 hari.
Kemudian Allah memerintahkan menimbang zinanya 6 hari dengan dua potong roti yang diberikan tadi.
Ternyata lebih berat dua potong roti tersebut.

Kisah tersebut diriwayatkan oleh Nadlr bin Syumail dari perkataan ibnu Mas'ud dan ibnu Abu Nuaim meriwayatkan juga kisah yang sama dari Abu Musa Al Asy'ari dengan sanad yang shahih..

Lihatlah.. Ibadah 60 puluh tahun dikalahkan oleh zina 6 hari.
Tidakkah menjadi takut hati kita untuk berbuat maksiat..
Lihat juga, ternyata berinfak di saat kita butuh, melebihi ibadah selama 60 tahun..
Namun.. Tentu itu tak mudah, karena jiwa amat mencintai harta. Terkecuali orang yang Allah berikan kekuatan padanya..

Sumber: Instagram Ikhtaro.
Labels: hikmah, islam, kisah

Terimakasih telah membaca Kisah Beratnya Timbangan Sepotong Roti . Silahkan bagikan...

0 Comment for "Kisah Beratnya Timbangan Sepotong Roti "

suara21.com. Powered by Blogger.
Back To Top